Under menyn ”Noveller” kan du nu hitta ett par nya noveller: ”Missing People” och ”Renovering”, som jag vann andra pris i tidningen Skrivas novelltävling med, i Mars 2018.