Vad skall människorna syssla med när AI gör allt åt oss? #1

Vad skall människorna syssla med när AI gör allt åt oss? #1

Vad skall människorna syssla med när AI gör allt åt oss? #1

Den frågan ställde jag till AI, i ett ”samtal” med Microsoft Copilot, till viss del förstärkt med ChatGPT (Open AI). Jag fick flera förslag. I kommande blogginlägg har jag sammanställt några av svaren jag fick och lagt till egna reflektioner kring dem.

Här är första förslaget och min reflektion.

Copilot svarar: Det är en intressant fråga! **AI** (artificiell intelligens) har verkligen potential att förändra vårt samhälle på många sätt. Här är några reflektioner kring vad människor kan syssla med när AI tar över vissa arbetsuppgifter:

Förslag 1. **Kreativitet och innovation, kreativt skrivande mm**: Människor kan fokusera på kreativa och innovativa uppgifter som AI inte kan hantera. Det kan vara allt från konstnärligt skapande till att lösa komplexa problem.  Vi kan skapa litteratur, poesi, musik, film och andra konstformer som berör våra känslor och tankar.

Min fundering: Kanske beror det på vad vi menar med kreativitet och innovation. Konstnärligt skapande som det uttrycks här, är givetvis en del av det, men vi har redan sett hur AI kan skapa såväl konst (bild) som musik, film och litteratur (i varje fall berättelser). Hur kreativt resultatet blir är under diskussion, många menar att AI bara kan skapa utifrån ”mallar” som andra (mänskliga kreatörer) redan har gjort – nytänkandet lyser med sin frånvaro. Innovation är att skapa nytt. Men: Är inte det också bara en fråga om hur avancerade algoritmerna blir? Kanske räcker det med ett inslag av slump med åtföljande utvärdering för att även AI skall kunna ”tänka utanför boxen” som vi ofta uttrycker det när vi vill bryta mark för nya tankesätt?

Genom att slumpa fram strategier och testa mot sig själv, lärde sig AlphaGo Zero (DeepMind senare Google) att vinna i spelet Go med hjälp av strategier ingen mänsklig spelare tidigare använt sig av.

Vad tänker du? Är vi trygga mot AI i den här domänen?

Nästa svar från Copilot tillsammans med mina funderingar om några dagar …

Till dess: Han en bra och reflekterande fortsättning på sommaren.

Totte

Titta gärna in på https://www.totte.me

Tags:

Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *