Algoritmen som förstörde Eric Fullertons liv

Min senaste bok finns nu ute i handeln. Läs mer om den på förlagets bokshop. Därifrån kan du också läsa ett inledande provavsnitt av boken innan du bestämmer dig.

Från baksidestexten.

Vad händer om vi människor går bort oss i vår strävan efter att bekvämt låta AI ta hand om allt åt oss? Kan vi lita på algoritmerna?

”City” är ett avancerat system som med hjälp av artificiell intelligens övervakar och styr den smarta staden. City följer och övervakar medborgarnas dagliga liv och lär sig på det sättet alltmer om alla enskilda individers behov i varje ögonblick. På det sättet kan City planera tillvaron för var och en och få livet att flyta bekvämt och smärtfritt varje dag.

Men människorna bedöms också av City och beroende på deras handlingar erhåller alla plus- eller minuspoäng på ett socialt konto. Saldot på det kontot påverkar människornas anseende och status i samhället.

Eric och Liv Fullerton är ett framgångsrikt par som bor i ett av stadens mer fashionabla kvarter. Eric är filosofiprofessor på universitetet och Liv advokat på en byrå som specialiserat sig på att hjälpa medborgare som fått problem med att ha blivit missbedömda av City.
Eric och Livs bostad kallas Villa Grape och i hushållet finns också hembiträdet Alicia.

En dag får Eric dålig återkoppling från studenterna på en illa förberedd föreläsning vilket snabbt kommenteras på bloggosfären. För det får han en reprimand av sin närmaste chef men även det allseende City reagerar med att ge Eric avdrag på det sociala kontot. Föga anar Eric att det är början på en snabb, algoritmstyrd, oåterkallelig och automatisk resa ner mot samhällets absoluta botten.


Sök bland inlägg