Anders Hansens serie om hjärnan som gick under januari-februari 2023, avlutas med ett avsnitt om den ”framtida hjärnan”, det vill säga om AI och den superintelligens som kanske en dag i framtiden blir överlägsen oss. Vad innebär det för oss människor?

I avsnittets senare del berörs begreppet Transhumanism och där blev det väldigt nära min bok ”Evigheten är en mycket lång tid”. Flera människor får i sekvensen svara på frågan om de skulle vilja leva i evighet.

Se deras svar. Se gärna hela avsnittet. Det är mycket intressant.

Anders Hansen – Den framtida hjärnan på SVT Play.

Ta sedan gärna en titt på min bok Evigheten är en mycket lång tid på Books On Demand .