Nu händer det i verkligheten …

Nu händer det i verkligheten …

Nu händer det i verkligheten
OpenAI, företaget bakom chatGPT, har haft en avdelning de kallade ”The superalignment team”. Deras uppgift var att se till att AI-utvecklingens mål är i linje med mänsklighetens. Det vill inte Sam Altman VD, längre lägga resurser på. Därför har de flesta i det teamet lämnat OpenAI.
Det här är en perfekt illustration till vad som händer i inledningen till min senaste bok ”Algoritmen som förstörde Eric Fullertons liv”.
På förlagets sida för boken kan du provläsa inledningen (bokshop.bod.se).

https://bokshop.bod.se/algoritmen-som-foerstoerde-eric-fullertons-liv-totte-jonsson-9789180577779

Chefsutvecklaren till AI-systemet City, vill gå försiktigt fram men får inget gehör för det eftersom det skulle kosta alldeles för mycket enligt deras VD.

I verklighetens Superalignment-team hamnade dess ledare Ilya Sutskever i konflikt med OpenAI’s VD Sam Altman, som inte längre ville lägga resurser på en sådan verksamhet i sin iver att hellre accelerera utvecklingen. Sutskever lämnade då företaget och efter honom följde många andra i Superalignment-teamet. Det här berättas bland annat i tidningen Ny Teknik.

Läs den spännande (troliga?) utvecklingen i romanen om Eric Fullerton.

Bilden är genererad med AI, 2024-05-25 kl. 17.52

Tags: