Berättelser om vår tid  – i framtiden

Berättelser om vår tid – i framtiden

Berättelser om vår tid – i framtiden. Det är min nya devis som beskriver mitt författarskap. Den syns i min omslagsbild på bloggen totte.me, men även på min Facebook-sida. I det här inlägget berättar jag mer om vad jag vill säga med den.

Mina böcker finns i genren Science Fiction, men jag värjer mig lite emot den klassificeringen. Det förekommer inga rymdskepp eller rymdresor i mina böcker. Okej, en del robotar (eSlavar) finns där, det skall erkännas, men mest människor som i all sin mänsklighet skall försöka hantera sina liv i en föränderlig värld.
Det handlar mycket om vår tid och den utveckling vi kan se hända framför våra ögon, men draget en aning till sin spets och förlagt till en (nära) framtid. I spekulativt syfte förstås för att förhoppningsvis väcka en del tankar och reflektioner.

Och dessutom givetvis erbjuda en stunds underhållande och spännande läsning …

I min utgivning finns nu:
Evigheten är en mycket lång tid: En bok som tar avstamp i den rörelse som kallas Transhumanism vars syfte och målsättning är att vi skall undgå döden – leva i evighet, med teknikens och vetenskapens hjälp. Men om vi verkligen lyckas med det …?
Algoritmen som förstörde Eric Fullertons liv: Ett idag högaktuellt ämne. Om AI lär sig självt: Kan vi vara säkra på att det är människans väl och ve som systemet har i sitt fokus då? Vilka ansvar kan vi överlåta till algoritmerna?
Dessutom en liten bok med Tio noveller – små korta berättelser med varierande tema.
På sidorna för respektive bok här ovan, finns länkar till förlaget där du också kan provläsa inledningen innan du bestämmer dig.

Tags: